En spelares handicapstatus kan vara, antingen:

1. EGA Exakt Tävlingshandicap

2. EGA Exakt handicap

För att få EGA Exakt Tävlingshandicap måste spelaren under de senaste tolv månaderna ha minst
fyra registrerade ronder - tävlingsronder eller föranmälda sällskapsronder i GIT eller Min Golf.

Vid tävlingar kan klubbarna bestämma vilket alternativ som ska gälla för deltagarna.
För båda alternativen gäller att alla kan spela tävlingen, men har klubben valt
alternativet EGA Tävlingshandicap visas endast de spelare med EGA Tävlingshandicap på resultatlistan.

För våra tävlingar fr.o.m. 2014 på Byxelkroks GK och BödaKroken (tillsammans med Böda Sand GK) har vi valt alternativet EGA Exakt Tävlingshandicap, dvs. alla kan vara med, men endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap kommer med på resultatlistan.

Läs mer: Svenska Golfförbundets information

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236