Inför 2017

Kom gärna med förslag på spelformer för sommarens tävlingar.

Sven-Erik Ström
E-post: se_stroem@hotmail.com

 

Påtagligt intresse för lagspel i sommarens herrgolf 2016

Även denna sommar kunde vi nyttja golfbanan under sex morgnar till golfspel för herrar i organiserad form.
Under måndagarna från 4 juli och fram till och med 8 augusti tävlades liksom tidigare år med start 8.30.

Nytt från i år var spel enligt Storängen II, så nytt att vi informerade om innehållet inför första speldagen. 
Inför varje tillfälle ställdes frågan vad de närvarande ville spela kommande måndag.

Mitt förslag om lagspel gillades allmänt som jag minns varje gång. 
Så blev det att vi spelade lag om två, tre eller fyra utom sista gången.
Följande tävlingar spelades:
- 4 juli Ramble
- 11 juli Amble
- 18 juli Irish Greensome
- 25 juli en variant av Scramble
- 1 augusti en variant av Tryall
- 8 augusti poängbogey.

Antalet deltagare varierade och var som flest arton varav flertalet seniorer.
Det kan ha varit rekord i antal denna sommar.
Alla har visat gott spelhumör trots komplicerade spelregler emellanåt.

Med hopp om att ännu fler anmäler sig till spel nästa sommar hälsar
Sven-Erik Ström

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236