Damsektionen

Tävlingar 2017, onsdagar
Anmälan på lista vid kansliet dagen innan senast kl. 17.00

21 juni Poängbogey
28 juni Scramble / slaggolf 
5 juli Flaggtävling / slaggolf
12 juli Klubbens jubileumstävling, scramble
19 juli Greensome / slaggolf
26 juli Poängbogey
2 augusti 3 klubbor / poängbogey
9 augusti Poängbogey

 

 

 

 

 

 


Tävlingarna startar kl 9.00 med samling kl 08.45
•    Vi spelar 18 hål
•    Efter tävlingen gemensamt fika och prisutdelning
•    Startavgift 20 kr

 

Alla, oavsett hcp är välkomna!

 

Verksamheten 2016

Damsektionen har under året bestått av Chris Magnusson, Margaretha Karlin och Åsa Bodén.
Adjungerade har varit Elsa Jannert, Nina Rabenius och Ninni Rabenius.


Tävlingar
Under sommaren 2016 genomfördes åtta tävlingar i damsektionens regi. Start med PB, därefter scramble, flaggtävling, snörtävling, greensome, PB, 3 klubbor samt putter och med en avslutande PB.

Alla tävlingar gick över 18 hål och deltagarantalet var över lag högt. Mycket glädjande! Som traditionen bjuder inbjöds herrar till snörgolfen, men nytt för i år var att även två damer kunde spela tillsammans. Kanonstart vid alla hål!


Nytt för i år var även spelet att kunna utnyttja banans två sträckningar där damerna föredrog den nya, alltså att kunna göra själva utslaget över dammen. 


En gemensam lunch på Erolls Krog & Café avslutade säsongen under trivsamma former.


Regelträff
En mycket uppskattad regelträff under ledning av golfdomare Hans Arne ägde rum i juli, där många frågor blev besvarade.


Damsektionen

gm Åsa Bodén 

 

Glada damgänget vid en av tävlingarna tidigare år.

Glada damgänget

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se
0485-280 48
5527-9236