18-hålsbanan BödaKroken

Östra slingan (Böda Sand)


Västra slingan (Byxelkrok) öppen hela året utom vid frost eller snö.

Spela från kust till kust.

Golf på norra Öland.

BödaKroken är en intressant kombination av två banor med helt olika karaktärer:

Banan är slopad med par 66.

Västra slingan:

Byxelkrok GK:s 9-hålsbana Storängen

I typisk öländsk ängs- och kulturlandskap med blommande
orkidéer under vår och försommar.

BödaKroken, Västra slingan, Byxelkrok

 

Östra slingan:

Böda Sand GK:s 9-hålsbana.

En vacker och utmanande skogsbana i öländsk tallskog.

BödaKroken, Östra slingan, Böda Sand

 

Du köper en greenfee på någon av banorna och spelar de första
nio hålen där, åker sedan (5-6 min.) till den andra banan för de sista nio hålen.

 

Medlem i Byxelkroks GK!
Som Guld- Silver- eller Krokenmedlem med officiellt hcp/grönt kort
i Byxelkroks GK erbjuds du att som tillägg till medlemsavgiften köpa
en spelrättighet till Böda Sands golfbana,
se BödaKroken, spelrätt.

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236