Årsavgifter 2021

Vid betalning gäller medlemskapen t.o.m 2022-03-14.

Byxelkroks GK

 

Medlemsansökan, se Medlemskap

Det är möjligt att dela upp avgiften i två delbetalningar, kontakta kansliet: info@byxelkroksgk.se

Medlemsform

Av avgiften avser 379 kr medlemsavgift, resten avser spelrättsavgift.

Avgift

Silver-medlem, Senior fr.om. 26 år

Silver-medlem, Senior, äkta makar/sambo (avser två personer)
2 230 + 2 230 = 4 460 kr minus rabatt 200 kr (100 kr/pers.)=  4 260:-

(Rabatten drar medlemmen själv av vid betalningen.)

Silver-medlem, Yngre senior, 22 - 25 år 
Silver-medlem, Junior, t.o.m. 21 år
 

2 230:-

4 260:-840:-
490:-
Kroken-medlem, Senior

Kroken-medlem, äkta makar/sambo (avser två personer)
1 900 + 1 900 = 3 800 kr minus rabatt 200 kr (100 kr/pers.) = 3 600:-
(Rabatten drar medlemmen själv av vid betalningen.)

Spelrättighet endast på Byxelkroks golfbana.
Endast för medlem, som är medlem i annan golfklubb
eller endast spelar på Byxelkroks golfbana.

OBS! Krokenmedlem:
- registreras inte i GIT
- kan inte boka tider i GIT utan annan klubbtillhörighet
- får inte tidningen Svensk Golf
- SGF:s golfförsäkring gäller

 

1 900:-

3 600:-
Greenfee-medlem, endast för golfare bosatta i Nordiska länder (Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island).
Spelrättighet mot greenfee på alla golfbanor,
inkl. Byxelkroks golfbana Storängen.
 
379:-
Distans-medlem

Greenfeemedlemskap för golfare bosatta utanför Nordiska länder, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island.

Spelrättighet mot greenfee på alla golfbanor, inkl. Byxelkroks golfbana Storängen. En greenfeebiljett för en dags spel på klubbens banan ingår.


690:-
(80 Euro)

Spelrätt BödaKroken (Endast för medlem i Byxelkroks GK)
Silver- eller Kroken-medle i Byxelkroks GK kan som tillägg till medlemsavgiften köpa en spelrättighet till Böda Sands golfbana.
Senior, från 26 år
Yngre senior, 22 - 25 år
Junior, 18 - 21 år

Junior t.o.m. 17 år spelar fritt
1 050:-
750:-
550:-
Stödjande, utan spelrätt
Denna medlemsform har inte spelrätt på någon golfbana,
inklusive Byxelkroks GK:s golfbana Storängen.
Medlemsformen är ett sätt att göra uppehåll i det aktiva golfandet samtidigt som du garanteras fortsatt medlemskap i klubben kommande år. Eller som ett stöd till golfklubben.
 
300:-

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236