Information medlemsavgifter

Byte av medlemsform

Det finns alltid möjlighet att vid senare tillfälle uppgradera den valda medlemsformen
genom att betala in aktuell mellanskillnad. 

 

Vad ingår i medlemsavgiften förutom medlemskap och spelrätt
I medlemsavgiften ingår avgifter som beslutats av Svenska Golfförbundet (SGF)
och Smålands Golfförbund och där ingår:

 • Tidningen Svensk Golf med en prenumeration per hushåll i Sverige.
  OBS! För den som vill få Svensk Golf skickad till en adress i utlandet
  tillkommer en portoavgift på 400 kr.
 • SGF:s ansvarsförsäkring (gäller i Norden), olycksfallsförsäkring (gäller
  i hela världen) som skyddar dig vid ditt golfspel.
 • Support och drift av GIT med Golf.se och Min golf, ett administrativt system
  för bl.a. registrering av hcp-ronder, tidbokning, tävlingsanmälningar, utskrift
  av Handicap Certificate att använda vid spel utomlands mm.
 • Forsknings- och utvecklingsavgift.
 • Medlemskap i Smålands GDF.

 

Var vänlig uppge alltid golf-ID för den betalningen avser.

 

Inrikesbetalning bankgiro
Bankgiro: 5527-9236

 

Utrikesbetalningar:
Mottagare: Byxelkroks Golfklubb
Mottagarbank: Ölands Bank AB, Borgholm eller Swedbank AB, Stockholm
Swiftkod: SWED SESS
IBAN Nr: SE14 8000 0803 0907 3022 1157

 

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236

More Reading:

attitude attract attraction attractive attribute audience August aunt aural Australia