Golf-ID och Medlemskortet

 

Som medlem i en golfklubb får du ett medlemsnummer kallat golf-ID,
som består av ditt födelsedatum + 3 siffror. Ca. 2 - 3 veckor efter att
din medlemsavgift är betald får du ett medlemskort från
Svenska Golfförbundet där ditt golf-ID finns angivet i form av:
ÅÅMMDD+ 3 siffrig kod.
 

Om du har varit medlem i en annan golfklubb och har ett medlemskort
med golf-ID fortsätter du att använda samma kort. Det kommer att
aktiveras när du betalt din medlemsavgift och vi registrerat dig som medlem.

 

Förlorat medlemskort kan du själv beställa under "Min golf" (på golf.se).

Du sköter själv hcp-förändringar, adressändringar, anmälan till tävlingar mm.
via terminalerna på klubbarna eller under "Min Golf" (på www.golf.se).

 

Se även länkarna Adressändring och Hcp-ändring under rubriken Klubben.

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se
0485-280 48
5527-9236