Golf-ID och Medlemskortet

OBS!
Svenska Golfförbundet slutar med medlemskorten från ca. 2018-04-01

Som medlem i en golfklubb får du ett medlemsnummer kallat golf-ID,
som består av ditt födelsedatum + 3 siffror. Ca. 2 - 3 veckor efter att
din medlemsavgift är betald får du ett medlemskort från
Svenska Golfförbundet där ditt golf-ID finns angivet i form av:
ÅÅMMDD+ 3 siffrig kod.
 

Om du har varit medlem i en annan golfklubb och har ett medlemskort
med golf-ID fortsätter du att använda samma kort. Det kommer att
aktiveras när du betalt din medlemsavgift och vi registrerat dig som medlem.
.

Du sköter själv hcp-förändringar, adressändringar, anmälan till tävlingar mm.
via terminalerna på klubbarna eller under "Min Golf" (på www.golf.se).

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236