Här nedan är länken till klubbens stadgar.

De beslutades senast vid årsmötet år 2012.

 

Byxelkroks GK:s stadgar

 

 

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236

More Reading:

attitude attract attraction attractive attribute audience August aunt aural Australia