Styrelse o. övriga förtroendevalda 2019

Namn Ansvarsområden
Styrelse  
Michael Åkerman Ordförande
Chris Magnusson Vice ordförande
Eddy Tärning Ledamot, sekreterare
Håkan Fransson Ledamot, klubbtränare/pro
Evy Åkerman Ledamot
Göran Björstad  Ledamot
Karin Redelius Ledamot
Håkan Olofsson Suppleant
Ulrick Nilsson Suppleant
Håkan Carlberg Suppleant
Ove Eriksson Adjungerad, kassör
Arne Sjögren Adjungerad, banägare
Carina Bäckman Adjungerad
   
Valberedning  
Conny Arvidsjö Sammankallande
John Englund  
   
Revisorer  
Göran Bringer  
Torbjörn Johansson  
Lennart Bohlin Revisorsuppleant
   
Kommittéordförande  
Eddy Tärning Bankommittén
Håkan Fransson Juniorkommittén
Chris Magnusson Fadder-, nybörjarkommittén
Åsa Bodén Hellman Damkommittén
Håkan Carlberg Herrkommittén
Michael Åkerman Tävlingskommittén
Ove Eriksson Hco. kommittén
Håkan Carlberg Hålvärdar

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236

More Reading:

attitude attract attraction attractive attribute audience August aunt aural Australia