Styrelse o. övriga förtroendevalda 2020/21

Namn Ansvarsområden
Styrelse  
Michael Åkerman Ordförande
Chris Magnusson Vice ordförande
Eddy Tärning Ledamot, sekreterare
Göran Björstad  Ledamot
Karin Redelius Ledamot
Håkan Carlberg Ledamot
Jens Pörkenäs Ledamot
Ulrick Nilsson Suppleant
Ulrika Johansson Ståhl Suppleant
Hasse Österman Suppleant
Ove Eriksson Adjungerad, kassör
Arne Sjögren Adjungerad, banägare
Carina Bäckman Adjungerad
Håkan Fransson Adjungerad, klubbtränare
   
Valberedning  
Conny Arvidsjö Sammankallande
Evy Åkerman  
   
Revisorer  
Göran Bringer  
Torbjörn Johansson  
Lennart Bohlin Revisorsuppleant
   
Grupp- och kommittéordförande
Utvecklingsgruppen Chris Magnusson
Mediagruppen Emma Källberg Magnusson
Tävlingskommittén Hasse Österman
Bankommittén Eddy Tärning
Sponsorskommittén Michael Åkerman
Hcp kommittén Ove Eriksson
Fadder-, nybörjarkommittén Chris Magnusson

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236