Styrelse o. övriga förtroendevalda 2018

Namn Ansvarsområden
Styrelse  
Evy Åkerman Ordförande
Chris Magnusson Vice ordförande
Eddy Tärning Ledamot, sekreterare
Håkan Fransson Ledamot, klubbtränare/pro
Eroll Morina Ledamot
Göran Björstad  Ledamot
Erik Englund Ledamot
Håkan Olofsson Suppleant
Ulrick Nilsson Suppleant
Karin Redelius Suppleant
Inger Olofsson Suppleant
Ove Eriksson Adjungerad, kassör
Arne Sjögren Adjungerad, banägare
Carina Bäckman Adjungerad
   
Valberedning  
Conny Arvidsjö Sammankallande
John Englund  
   
Revisorer  
Göran Bringer  
Håkan Carlberg  
Lennart Bohlin Revisorsuppleant
   
Kommittéer  
Kristina Sedell Bankommittén
Håkan Fransson Juniorkommien
Chris Magnusson Fadderkommittén
Åsa Bodén
Elsa Jannert
Ninni Rabenius
Damgolfen onsdagar
Michael Åkerman
Håkan Carlberg
Håkan Olofsson
Herrgolfen, måndagar
Håkan Carlberg Hålvärdar

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236

More Reading:

attitude attract attraction attractive attribute audience August aunt aural Australia