Styrelse o. övriga förtroendevalda 2017

Namn Ansvarsområden
Styrelse  
Evy Åkerman Vice ordförande, damgolfen
Eddy Tärning Ledamot, sekreterare
Håkan Fransson Ledamot, klubbtränare/pro, juniorgolfen
Chris Magnusson Ledamot, faddergolfen, hålvärdar
Eroll Morina Ledamot
Göran Björstad  Ledamot
Håkan Olofsson Suppleant, herrgolfen
Ulrick Nilsson Suppleant, tävlingsgolfen
Jens Pörkenäs Suppleant
Tommy Larsson Suppleant
Ove Eriksson Adjungerad, kassör, tävlingsgolfen
Arne Sjögren Adjungerad, banägare
Carina Bäckman Adjungerad
   
Valberedning  
Conny Arvidsjö Sammankallande
John Englund  
   
Revisorer  
Göran Bringer  
Erik Englund  
Lennart Bohlin Revisorsuppleant
   
Övriga  
Kristina Sedell Ordförande bangruppen
Åsa Bodén
Elsa Jannert
Ninni Rabenius
Damgolfen onsdagar

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se
0485-280 48
5527-9236