HCP-ändring


I golfens IT-system GIT kan du som medlem själv uppdatera ditt handicap
via Internet (Min golf på golf.se) eller terminaler vid vissa klubbar.

 

Det är du som medlem som själv ansvarar för att rätt handicap är infört i GIT.
Varje medlem ombeds att i första hand registrera sina ronder via Internet eller via terminaler.
Se nedan hur du gör för att registrera ditt handicap på Internet.

 

När du loggat in på Min golf klickar du på länken Min HCP och därefter
Nyregistrering av HCP där du registrerar din rond.  Här ska du även
ange markörens golf-ID eller namn.

Inne på länken Min HCP kan du även få ett intyg utskrivet på ditt
medlemskap och hcp för golfspel utomlands.
Klicka på länken: Visa och skriv ut handicapbevis

På "Min golf" kan du även ändra adress, telefonnummer och mycket annat.

 

 

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236