Hålvärd

Beskrivning för hålvärd:
En hålvärd (en eller två per hål) ansvarar för ett hål från
tee till green.

 • fyll i sand i uppslagna tuvor på tee
 • plocka upp skräp på tee och banan
 • lägga tillbaka uppslagna tuvor på fairway
 • laga nedslag på green
 • allmän koll på hålet och påpeka större behov
  av åtgärder till Janne.eller Björn

 

Är du intresserade av att hjälpa till som hålvärd,
Skicka ett mail till klubben med uppgifter om:

 • namn
 • golf-ID
 • vilket hål
 • ange som ämne i mailet: hålvärd

Det går bra att ha fler hålvärdar på varje hål.

Välkomna med anmälan!

info@byxelkroksgk.se

 

Hål Namn
1 Evy Åkerman
Elsa Jannert
2 Håkan/Inger Olofsson
 
3 Chris/Ove Magnusson
 
4 Els-Marie/Olle Lindén
Sven-Erik Ström
 
5
 
6 Conny Arvidsjö/Jakob Grinbaum
 
7 Conny Arvidsjö/Jakob Grinbaum
 
8 Kristina Sedell/Ove Sixtensson
 
9

Kristina/Eddy Tärning

Karin Redelius/Håkan Carlberg

15 Elisabet Häglund/Lars Jonnarth
 

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236