Hålvärd

Beskrivning för hålvärd:
En hålvärd (en eller två per hål) ansvarar för ett hål från
tee till green.

 • fyll i sand i uppslagna tuvor på tee
 • plocka upp skräp på tee och banan
 • lägga tillbaka uppslagna tuvor på fairway
 • laga nedslag på green
 • allmän koll på hålet och påpeka större behov
  av åtgärder till Allan eller Janne.

 

Är du intresserade av att hjälpa till som hålvärd,
Skicka ett mail till klubben med uppgifter om:

 • namn
 • golf-ID
 • vilket hål
 • ange som ämne i mailet: hålvärd

Det går bra att ha fler hålvärdar på varje hål.

Välkomna med anmälan!

info@byxelkroksgk.se

 

Hål Namn
1 Evy Åkerman
Elsa Jannert
2 Håkan/Inger Olofsson
 
3 Ulf Lindström/Gunnar Ivarsson
Chris/Ove Magnusson
 
4 Els-Marie/Olle Lindén
Sven-Erik Ström/Margareta Karlin
 
5 Anne-Marie/Kjell Edberg
 
6 Conny Arvidsjö/Jakob Grinbaum
 
7 Conny Arvidsjö/Jakob Grinbaum
 
8 Kristina Sedell/Ove Sixtensson
 
9

Kristina/Eddy Tärning

Karin Redelius/Håkan Carlberg

15
 

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236