Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter

Med anledning av corona-pandemin har Svenska Golfförbundet kommit med en rekommendation för tillfälliga lokala ordningsföreskrifter som nu också gäller vid spel på  Byxelkroks golfbana.


Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19
För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté. 
Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.


Flaggstången
Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.


Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.


Bunkrar
Bunkerkrattor ska ej användas.
Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.
 

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

 

 

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236