Golfen får gemensam världshandicap, WHS, år 2020.

Idag finns 6 olika system i världen.

Den största skillnaden är att ditt handicap baseras på snittet av de 8 bästa av de 20 senast registrerade handicapronderna under de tre sista åren. I Sveriges registreras ditt nya hcp. 1/3 2020.
 
Det är viktigt att du i fortsättningen registrerar så många handicapronder som möjligt.
 
Ett handicapsystem som gäller i hela världen är fantastiskt bra för spelet och speciellt för den resande golfaren. Grunden att världshandicapsystemet bygger på snittscorer kommer från det amerikanska systemet, men de flesta detaljer har man lärt från Europa.
 
Golfspelaren behöver bara ta reda på sin spelhandicap, spela och registrera scoren efter ronden i datasystemet Min Golf där sedan aktuell handicap visas.
 
Eftersom världshandicapsystemet bygger på snittscorer är det viktigt att golfaren under 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Ju bättre underlag, desto mer riktig handicap får spelaren 2020.

Några av nyheterna:

  1. Snittet av de åtta bästa handicapronderna av de tjugo senaste blir spelarens handicap.
  2. För att en formsvacka inte ska kunna höja en spelares handicap alltför mycket på kort tid finns ett tak, en maximal höjning under en tolvmånadersperiod.
  3. Slagspel och poängbogey är spelformer som gäller för handicapronder. Här kan dock länderna göra egna utvidgningar och godkänna någon ytterligare spelform.
  4. Max exakt handicap blir 54,0
  5. Det blir inga handicapgrupper
  6. Alla kommer att få registrera sällskapsronder
  7. Alla kommer att få registrera niohålsronder
 
Har man inte 20 registrerade ronder kommer en annan formel användas som är anpassad till hur många handicapronder som finns registrerade. 
 
 
 
 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236

More Reading:

attitude attract attraction attractive attribute audience August aunt aural Australia