Byxelkroks golfbanan

Utbetalning av värvningsbonus 2019
I år ger vi rabatten för värvningar under 2015 och 2016.  De som värvade en medlem erhåller rabatt som motsvaras av medlemsavgiften för den värvade medlemmen. Rabatten dock inte högre än den egna medlemsavgiften. Därmed är värvningskampanjen avslutad.

Medlemsavgiften för Krokenmedlemskap är höjt med 50 kr till 1900 kr..

OBS! Det är möjligt att dela upp betalningen i två delbetalningar. Kontakta kansliet: info@byxelkroksgk.se och meddela oss. Alla medlemsavgifter finns på hemsidan.

För Silver- och Krokenmedlemmar gäller äkta maka/sambo rabatt med 100 kr per person. Avdraget gör ni själva vid betalningen.

Golf godkänt för friskvårdsbidrag
Fr.o.m. 2018 kan arbetsgivare erbjuda sina anställda ett skattefritt friskvårdsbidrag för i princip all form av golfspel, träning och utbildning för max 5 000 kr., t.ex. spelrättsavgift, greenfeeavgifter, egen träning på drivingrange, nybörjarkurser, golflektioner med vissa restriktioner.

Ej godkänt är medlemsavgifter, golfutrustning, avgifter för golftävlingar.

Om du vill utnyttja friskvårdsbidraget hos din arbetsgivare, använd årsfakturan och din betalningsavi som kvitto.

Nya dagar för dam- resp. herrgolf
Ändring av dagar för dam- respektive herrgolf.
Damgolf spelar tisdagar och herrgolf torsdagar båda kör preliminärt igång vecka 26.

Faddergrupp
Faddergruppen hade nio träffar med spel 2018. Faddrarna fortsätter i år på måndagar och spelar med nybörjare och andra, som vill komma igång med sitt golfspel på banan.
Kontakt med en fadder: info@byxelkroksgk.se

Bagskåp
Alla underskåpen är för tillfället bokade, men det finns tillfället 3 lediga överskåp.

Innehavarna håller själv med hänglås.
Pris överskåp:    400 kr/år.
Intresseanmälan: info@byxelkroksgk.se


Tävlingar
Hittills klara tävlingar är:
Med Böda Sand GK på BödaKroken:
1/6, 12/7, 28/7, 29/7
Egen klubbtävling på Byxelkrok:
Humlans Scramble 10/7, KM 26 - 27/7

Mer information under rubriken TÄVLING på hemsidan

Banan 2019
Under 2019 spelas i huvudsak Storängen II (nya banan). De dagar vi har tävlingar med Böda Sand spelas Storängen I (gamla banan).

Banan byggs ut till 12 hål
På Lillängens range och korthålsbana pågår en utbyggnad av tre hål – två par 4-hål och ett par 3-hål. De kommer att anslutas till den ordinarie 9-hålsbanan till en 12-hålsbana. och spelklar våren 2020.

Under 2019 kan rangen användas med egna bollar. Vad som händer med rangen 2020 får vi återkomma till.

Greenfeeförmån
Som Silver- och Krokenmedlem erhåller du under 2019 förmånen att på dina golfrundor få bjuda in en golfgäst till reducerat pris på ordinarie greenfee vid spel på golfbanan.

Distansmedlem
Distansmedlemskap (för personer boende utanför de nordiska länderna). I medlemskapet ingår ingår en personlig grenfeebiljett för en dags spel på Byxelkroks golfbana Storängen.
Kontakta kansliet innan spel.

Dina adressuppgifter mm.
Fel adressuppgifter förekommer i golfens medlemsregister GIT och ”Min golf”. 

Du ändrar själv dina medlemsuppgifter, som
e-postadress, bostadsadress mm 
Gå till www.golf.se och logga in på Min golf med ditt golf-ID och lösenord.
På Min Golf registrerar du också dina sällskaps-ronder och anmäler till tävlingar.

   

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236

More Reading:

attitude attract attraction attractive attribute audience August aunt aural Australia