Humleprojekt

Humla
Vi har i många år hört att humlor, bin, fjärilar och andra pollinerande insekter minskar i Sverige och i hela världen – både antalet individer och antalet arter. Det är redan nu ett stort problem för många av våra livsmedel och andra växter.
2018 startade Byxelkroks Golf ett projekt som vi kallar Humleprojektet.
 
På ett antal ställen i ruffen runt banan har gräset grävts bort i rutor på
ca. 1,5 x 2,5 m. och där planterat fjärilsbuskar (budlejor) och lavendel ska  planteras. Vi har också satt ut humlebon och bihotell runt banan.
 
Projektet löper under tre år och vi har börjat göra en naturinventering av växter, träd och djur och så småningom sätta upp informationsskyltar. Vi har fått hjälp med naturinventering och råd från medlemmar i Föreningen SydOst Entomologerna och Ölands Botaniska Förening.
 
 
 Projektet har tre syften;
1. Att vidareutveckla banan till en levande naturbana som bevarar natur, djur och insekter – humlor, bin, fjärilar m.fl.
2. Insamling regnvatten.
3. Information och rekreation. Att föra vidare kunskap om biologisk mångfald och ge möjligheter till rekreation för besökande gäster.
 
Det kommer inte bara att gynna de pollinerande insekterna, vi kommer också få en attraktivare bana - lite blommor och färgrikedom är väl trevligare än bara gräs.

Humla

 
Grundtanken är att banan ska fortsätta att vara en naturbana där naturen - träd, buskar, blommor, fåglar och insekter skall bevaras.
 
 
Klubben har sökt och tacksamt fått bidrag från Sparbanksstiftelsen Öland med 15 000 kr och Ölandsklubben i Stockholm på 5 000 kr för projektet. Klubben kommer också att bidra med minst lika mycket.
 
Vad som hänt i projektet under 2018  presenteras i en utställning i kansliutrymmet samt i nedanstående .pdf-fil:

Humle_projektet_29_sidor.pdf

 

Välkomna!

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236

More Reading:

attitude attract attraction attractive attribute audience August aunt aural Australia