Humleprojekt

Humla

Vi har i många år hört att humlor, bin, fjärilar och andra pollinerande insekter minskar i Sverige och i hela världen – både antalet individer och antalet arter. Det är redan nu ett stort problem för många av våra livsmedel och andra växter.

Vi tänker göra en liten insats och har startat ett projekt som vi kallar Humleprojektet. Vi ska på en del ställen runt banan plantera och så blommor och växter som gynnar insekterna och vi ska sätt ut humlebon mm.

Projektet löper under tre år och vi ska också göra en naturinventering av växter, träd och djur och så småningom sätta upp informations-skyltar. Vi kommer att få hjälp med naturinventering och råd från medlemmar i Föreningen SydOst Entomologerna och Ölands Botaniska Förening.

Klubben har sökt och tacksamt fått bidrag från Sparbanksstiftelsen Öland med 15 000 kr och Ölandsklubben i Stockholm på 5 000 kr för projektet. Klubben kommer också att bidra med minst lika mycket.

 

Projektet har fyra syften;

1. Att vidareutveckla banan till en levande naturbana som bevarar och skyddar naturen.

2. Att särskilt utveckla banan för att gynna pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar.

3. Att det skall vara en naturupplevelse för golfspelare och besökande.

4. Att kunna marknadsföra golfklubben utifrån ett naturbevarande och naturskyddande syfte.

 

Humla

Det kommer inte bara att gynna de pollinerande insekterna, vi kommer också få en attraktivare bana - lite blommor och färgrikedom är väl trevligare än bara gräs.

Grundtanken är att banan ska fortsätta att vara en naturbana där naturen - träd, buskar, blommor, fåglar och insekter skall bevaras.

Vi tror att marknadsföra golfbanan med tonvikt på naturen kan ha betydelse för att behålla och få nya medlemmar.

Vi kommer också den 10 juli ha en tävling - Humle Scramble - där startavgiften går till projektet.

 

14 maj, bi- och humleinventering med Göran Holmström

Den 14 maj var Göran Holmström - bi- och humleexpert, hos oss på golfbanan och gjorde en inventering av bin och humlor.
Göran Holmström har skrivit boken: "Humlor. Alla Sveriges arter", tyvärr slutsåld på förlaget.
 
Humle inventering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande fanns runt banan:
Smalbi hål 1
Sandbi, hane + en koloni  bunkern  hål 1 bunker
Sandbi, hona  hål 2 hål 2
Lönnsandbi, hane hål 2
Lönnsandbi, hona hål 5
Trädgårdssandbi, hona hål 5
Snäckmurarbi, hona hål 6
Gyllensandbi hål 6
Ängssandbi, hona hål 6
Åkerhumla hål 7
Rödmurarbi mur i en stuga vid 1:a tee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Holmström ska ha bi-vandringar i Trollskogen 23 juli i sommar.
 
Humle inventering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 maj, fjärilsinventering med Fredrik Bjerding

Fredrik är från Föreningen SydOstEntomologerna och berättade att för att fjärilarna ska vara ute och flyga ska det vara över 15 grader.
Söndagen 20 maj var en fin varm, solig dag.

Fredrik är medförfattare till boken "Dagfjärilar i sydöstra Svergie. En guide till Blekinge, Småland och Öland".
Ugtiven av Föreningen SysOstEntomologerna. Rekommenderas!

Följande fjärilar fanns runt banan:
Mindre blåvinge, rödlistad men ej på Öland
Aurora, hona och hane
Smultronvisslare
Svingelgräsfjäril
Skogs/ängs vitvinge
Rapsfjäril
Grönsnabbvinge
Kålfjäril
Citronfjäril, hona och hane
Storfläckig pärlemorfjäril
Puktörneblåvinge 
Citronmätare, nattfjäril

Fjärilsinventering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjärilsinventering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjärilsinventering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 juni, fjärilsinventering med Fredrik Bjerding

Det varma vädret lockar frma fler insekter, pollinerarna är i full gång.
Ännu fler fjärilar var ute och flög idag - golfbanan är full av liv.

Slåttergräsfjäril
Svingelgräsfjäril
Älggräspärlemofjäril
Midsommarblåvinge
Mindre guldvinge
Skogsnäsfjäril
Smultronvisslare
Allmän ängssmygare
Nässelfjäril
Puktörneblåvinge
Silverblåvinge
Ängsnätfjäril
Mindre blåvinge
Ängsblåvinge
Skogssmygare 
Sotmätare  natt
Rutig buskmätare, natt
Kamgräsfjäril 

 

4 juli, ny fjärilsinventering med Fredrik Bjerding

Änu fler och många nya, som inte setts tidigare.

Vinbärsfuks 
Slåttergräsfjäril
Citronfjäril   hona och hane
Luktgräsfjäril
Skogsvitvinge
Rapsfjäril
Kamgräsfjäril
Tårtelsmygare
Metallringsvärmare, nattfjäril
Ängspärlemofjäril
Nässelfjäril    hona o. hane
Skogsnätfjäril
Rovfjäril
Midsommarblåvinge
Silverstreckad pärlemofjäril
Sälgskimmerfjäril
Sexfläckig bastardfjäril
Klubbsprötad bastard
Ljung eller hed blåvinge

 

21 juli, inventering av insekter med Björn Johansson o. Ing-Mari Frösemo

Många insekter och fjärilar på kullen med jordmassor från dammen
Bl.a. några skalbaggar:
svavelbagge
riddarskinnbagge
parasitstekel
blomfluga
strimlus

 

23 juli, humle-  och bivandring med Göran o. Fransciska Holmström

kölcitronbi  hanne o hona
gårdscitronbi
pärlcitronbi
blåmurarbi
småcitronci
ängscitronbi
ljus jordhumla
stenhumla
åkerhumla
blåklockshumla

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236

More Reading:

attitude attract attraction attractive attribute audience August aunt aural Australia