Humleprojekt

Humla

Vi har i många år hört att humlor, bin, fjärilar och andra pollinerande insekter minskar i Sverige och i hela världen – både antalet individer och antalet arter. Det är redan nu ett stort problem för många av våra livsmedel och andra växter.

Vi tänker göra en liten insats och har startat ett projekt som vi kallar Humleprojektet. Vi ska på en del ställen runt banan plantera och så blommor och växter som gynnar insekterna och vi ska sätt ut humlebon mm.

Projektet löper under tre år och vi ska också göra en naturinventering av växter, träd och djur och så småningom sätta upp informations-skyltar. Vi kommer att få hjälp med naturinventering och råd från medlemmar i Föreningen SydOst Entomologerna och Ölands Botaniska Förening.

 

Projektet har fyra syften;

1. Att vidareutveckla banan till en levande naturbana som bevarar och skyddar naturen.

2. Att särskilt utveckla banan för att gynna pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar.

3. Att det skall vara en naturupplevelse för golfspelare och besökande.

4. Att kunna marknadsföra golfklubben utifrån ett naturbevarande och naturskyddande syfte.

 

Humla

Det kommer inte bara att gynna de pollinerande insekterna, vi kommer också få en attraktivare bana - lite blommor och färgrikedom är väl trevligare än bara gräs (även om grönt (och vitt) är det vackraste som finns).

Grundtanken är att banan ska forsätta att vara en naturbana där naturen - träd, buskar, blommor, fåglar och insekter skall bevaras.

Vi tror att marknadsföra golfbanan med tonvikt på naturen kan ha betydelse för att behålla och få nya medlemmar.

Vi har sökt bidrag för projektet från Ölandsklubben i Stockholm och klubben kommer också att bidra med medel.

Vi kommer också den 10 juli ha en tävling - Humle Sramble - där startavgiften går till projektet.

 

 

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se
0485-280 48
5527-9236